BG EN
Настилки , спортни настилки , спортни съоръжения ,  настилки за спорт , изкуствени тревни настилки – Мспорт ООД
Техническа спецификация

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий

Мерна единица

Данни

 

Описание

Дължина на рулото

макс. дължина

m/ft

24.5 m/80'

 

Широчина на рулото

-

m/ft

1.5 m/4'11"

 

Обща дебелина

-

mm/inch

6.7 mm/.26"

 

Тегло

 

lbs/sq. ft.
kg/ sq. m.

0.9
4.2

 

Отклонение  

EN 434

%

0.1

 

Спортни характеристики

Намаление на енергията

DIN 18032-2
(Apr. 2001)

%

При поискване

 

Коефициент на триене

DIN 18032-2
(Apr. 2001)

-

0.57 - 0.60

 

Отскок на топката

DIN 18032-2
(Apr. 2001)

%

98

 

Технически  характеристики

Еластичност

ASTM D 395 B

 

Първоначално възстановяване над  90%

 

Устойчивост на хим. вещества

ASTM/D543

 

отлична

 

Устойчивост срещу надраскване

ASTM C 501

mg

40

 

Допустим статичен товар

 

psi

200

 

Допустим динамичен товар

 

psi

100

 

Устойчивост на въртящ се товар

DIN 18032-2
(Apr. 2001)

N

³1500

 

Степен на горимост

ASTM E648

 

>0.45 W/cm² Class 1

 

Коравина  A

ASTM 2240

 

80

 

Шумоизолация  

ISO 717/2

dB

> D L 20 dB

 

Отражение на светлината

ASTM D 395 B

 

Available upon request

 

Стабилност на цвета

EN 20-105 B02

 

³6

 

 

Обработка

Поддръжка

 

 

Protecsol®

 

Anti-friction burns

 

 

Protecsol®

 

Антибактериално  

ASTM / G21

 

Sanosol®

 

 

Цветова гама