BG EN
Настилки , спортни настилки , спортни съоръжения ,  настилки за спорт , изкуствени тревни настилки – Мспорт ООД
Обекти с Покривна конструкция тип "балон"
Спортен комплекс, "ДМ Тийм Зоун", гр.София

Мини-футбол, "Ломско шосе", гр.София